Ji-sig Taekwondo

Den 19. maj 2012 blev Ji-Sig Taekwondo defineret af Shihan Sambleben i samråd med Soke Yamaue, de blev enige om at Shihan Sambleben efterhånden havde ændret så meget på sin opfattelse og trænings måde af Taekwondo, så de er nødt til at lave en ny definition således at de kan forklare folk, der kommer og træner Taekwondo under STO hvad forskellen er, for folk der er udenforstående, uden baggrund i kampkunst, vil se ordet Taekwondo, og opfatter det som sports Taekwondo, og STO er jo netop trådt ud af den definition.

Alle grundteknikker bygger på Taekwondo, men i Ji-sig Taekwondo arbejdes der med udviklingen i at bruge Taekwondo som effektiv selvforsvar, og således vil man kunne støde på et stort udvalg af feks låse, endvidere trænes der med puder på mange måder.
Ji-sig Taekwondo er fullcontact, og kampe er ikke diffeneret af ringe, tid, eller point

Spørgsmål - Og svar om Ji-sig Taekwondo

Kan alle dyrke Ji-sig Taekwondo?

Alle kan dyrke Ji-sig taekwondo uanset alder og forudsætninger.
Der trænes normalt aldersinddelt på børne- og voksenhold.
Endvidere har de flere klubber ekstra tilbud for de mindste helt ned fra 5 års alderen, hvor leg er det vigtigste element i træningen.
Da klubberne selv sætter holdende op skal man dog kontakte den lokale klub for at se om de har et hold der passer.

Hvad får jeg ud af Ji-sig Taekwondo?

Du kommer i god form, både fysisk og mentalt.
Du bliver hurtigere og smidigere.
Du får styrket din selvtillid og selvdisciplin, og ikke mindst får du en masse nye kammerater og mange spændende oplevelser mm.
Ji-sig Taekwondo har mange forskellige elementer - grundteknik, kamp, teknik, selvforsvar mm., at du helt sikkert finder interesse i sporten.

Er Ji-sig taekwondo farligt?

Nej. Den daglige træning giver både større smidighed, styrke og hurtighed.
Ved kamp, forebygges skader igennem styring og udstyr, og i forhold til andre kontaktidrætter (fodbold, håndbold mv.) er der meget få skader i Ji-sig Taekwondo

Hvordan foregår træningen?

Træningen foregår forskelligt fra klub til til klub, men der selvfølgelig nogle fællesnævnere:
Træningen starter altid med en god opvarmning for at undgå skader.
Derefter trænes forskellige teknikker, kondition og styrketræning.
Mental træning er også en del af træningen, bl.a. af hensyn til sikkerheden.
Den traditionelle disciplin viser sig f.eks. ved særlige hilsemåder under træningen. Gensidig respekt prioriteres højt.
Gennem træningen opnår du både en større fysisk kontrol hvad angår smidighed, styrke og hurtighed, men du opnår også en stærkere psyke gennem sportens brug af disciplin og fokusering på egne præstationer.
Taekwondo træning er en langvarig udviklingsproces. Det tager ca. 5 år at træne op til sort bælte og pensum udbygges i takt med udviklingen.
Kroppen bliver ved træning smidig og stærk samtidig med, at den psykiske balance forbedres.
De fleste kommandoer foregår på koreansk.

Hvad er graduering?

Graduering er en prøve, hvor man skal vise, om man er dygtig nok til at få det næste bælte.
Der skal gå mindst 4 måneder mellem hver graduering, og det er et krav, at man har lært sit nye pensum, samt at man er indstillet af sin træner.
Træneren indstiller kun eleven, hvis han eller hun mener, at eleven er dygtig nok til at kunne bestå.
Gradueringen kan foregå i klub regi eller i forbundsregi.
Efter bestået graduering, bliver denne skrevet i forbundspasset.

Hvordan får jeg sort bælte?

At opnå det sorte bælte kræves flere års koncentreret indsats og træning.
Først skal man gennemgå 9 bælteprøver og dernæst skal man indstilles og bestå selve sortbælteprøven eller gradueringen, som den kaldes i daglig tale.
Kravene til bælteprøverne er fastsat af Scandinavian Taekwondo Organization, men læner sig meget op ad Dansk Taekwondo Forbund og Kukkiwon/World Taekwondo Federation i Korea.
De største forskelle ligger i at vi ikke har noget konkurrence relateret i vores prøver.

Hvordan bliver jeg medlem, og hvad koster det?

Scandinavian Taekwono organization har klubber forskellige steder i verden, og flere kommer til. Søg efter nærmeste klub under kontakt
Det er forholdsvist billigt at gå til Ji-sig Taekwondo.
Når du har investeret i din dragt, som holder i flere år, skal du blot betale for bælteprøverne og de nye bælter du opnår samt selvfølgelig klubkontingent.
Nogle klubber har velkomst pakker, hvor man får alt med (Dragt, mærker, Forbundspas og evt. udstyr)
Klubkontingentet varierer fra klub til klub, så kontakt din lokale klub for yderligere information. Forbundslicensen betales af klubben, og du er derfor automatisk indmeldt i forbundet.

Kan jeg gå til konkurrence?

Nej, i Ji-sig Taekwondo er vi gået tilbage til rødderne, fra før Taekwondo blev en sportsdiciplin, hos os handler det om kampkunsten og livsstilen, samt effektivt selvforsvar.
Det betyder dog ikke at vi er imod moderne Taekwondo, og vi har lige så stor respekt for de der træner moderne, som vi har for de der træner Ji-sig taekwondo, eller andre kampkunst/kampsport.

Er Ji-sig Taekwondo den bedste stilart?

Måske, måske ikke, vi sammenligner os ikke med andre, og vi ser ikke ned på andre eller op til for den sags skyld, vi ser alle budoka (folk der dyrker kampkunst/kampsport) som ligeværdige på alle punkter.
For nogle mennesker er ji-sig Taekwondo det bedste at dyrke, for andre er det moderne taekwondo, eller karate, eller jiu-jutsu eller, eller osv.
Den eneste måde man finder ud af om Ji-sig Taekwondo er det bedste for en, er ved at prøve.

© 2018 Scandinavian Taekwondo Organization
Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang